Afbeelding 5

Thema's

Aanvraagformulier bakstenen voor metselonderwijs 2018

Ook dit jaar stelt de Nederlandse baksteenindustrie bakstenen voor het metselonderwijs beschikbaar. Tegen een geringe vergoeding kunnen opleidingsinstellingen met een metsel-afdeling bij steenfabrikanten metselbaksteen afnemen. Branchevereniging KNB bemiddelt hierin.

Via onderstaand formulier kunt u een aanvraag doen voor bakstenen voor het metselonderwijs. Wilt u hiervan gebruik maken, dan verzoeken wij u dit formulier vóór maandag 19 februari a.s. op te sturen aan KNB. 

Aanvraagformulier bakstenen voor het metselonderwijs 2018