Publicaties

filter op thema:filter op categorie:

Jaarverslag KNB 2016

Cover jaarverslag 2016

Velp, 4 mei 2017

Afzet bouwkeramiek groeit met woningbouw

De Nederlandse fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels konden in 2016 meebewegen met de aantrekkende woningbouw in Nederland. De binnenlandse afzet van de Nederlandse metselbaksteen steeg met 11%. Onder invloed van een teruglopende export (-14%) steeg de totale afzet metselbaksteen in 2016 evenwel met niet meer dan 2%. De afzet straatbaksteen bleef min of meer gelijk (1%). De afzet van de Nederlandse gebakken dakpan groeide met circa 9%.

Dit en meer staat te lezen in het vandaag verschenen Jaarverslag 2016 van branchevereniging KNB.

Realiseerbaarheid
In het Jaarverslag 2016 benadrukt KNB het maatschappelijk belang van de bouw voor huisvesting maar ook voor grote groepen mensen met verschillende talenten en diverse achtergronden die het volop kansen kan bieden. Dat is nodig ook in het licht van de realiseerbaarheid van de grote aantallen nieuwe en te verduurzamen woningen zoals door de Bouwcoalitie gewenst. ''Na een forse kaalslag gedurende meerdere jaren in de hele bouwketen en een bouwproductie van hooguit 76.000 woningen in de hoogtijjaren van deze eeuw betwijfel ik zeer of er voldoende arbeids- maar ook productiecapaciteit in de bouwtoeleverende industrie resteert om deze klus te klaren'', aldus KNB-voorzitter Dick Tommel bij de presentatie van het Jaarverslag 2016. 

Duurzame toekomst
Vraagstukken op het gebied van energievoorziening, klimaatbestendigheid en circulair bouwen dagen de kleiverwerkende fabrikanten uit om na te denken over het bouwkeramisch proces en product van de toekomst. Met de in 2016 geactualiseerde Duurzaamheidsagenda toont de sector dat het haar menens is met een duurzame samenleving en dat het ook in de toekomst een plek voor zich ziet weggelegd.